Nieuw in verkoop
Publieke veiling

Te koop: de Sont 23, 8303 WD Emmeloord

Plattegronden

Beschrijving

Lees meer
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Op 27 februari 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V. het woonhuis met ondergrond en verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend te 8303 WD Emmeloord, De Sont 23, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nummer 10619, ter grootte van één are en zesenveertig centiare (1 a 46 ca).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteuren.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 12 februari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 maart 2019.

Informatie: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.
Of Voerman Garantiemakelaars, Meentweg 1, 8224 BP Lelystad, telefonisch 0320 – 233 211, of via e-mail: makelaardij@w-voerman.nl

De informatie over het object is afkomstig van derden, de makelaar geeft hierover geen garanties.

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 23082/4428156
Prijs Publieke veiling
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 28 januari 2019
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 146 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 85 m²
Inhoud 265 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)
Locatie
Ligging In woonwijk
Type Achtertuin
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Noorden
Staat Normaal
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Badkamervoorzieningen Douche
Tuin aanwezig Ja
Terug
Recent bekeken