Nieuw in verkoop

Te koop: Venebosweg 10, 8376 EN Ossenzijl

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Beschrijving

Lees meer
Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 8 november 2017 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Venebosweg 10 te 8376 EN Ossenzijl, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt, sectie E, nummer 3787, groot zeven aren, negentig centiaren (7 a, 90 ca).
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteuren staat ingeschreven.

Kijkdagen dinsdag 24 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur
dinsdag 07 november tussen 16.00 en 17.00 uur

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 24 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 december 2017.
Info: www.veilingnotaris.nl

Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. J.M.Y. Rob.

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 23082/3796429
Prijs Publieke veiling
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 9 oktober 2017
Bouw
Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1992
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 790 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²
Inhoud 790 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)
CV ketel
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
Uitrusting
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Heeft een lig-/zitbad Ja
Tuin aanwezig Ja

Marktcijfers Ossenzijl

€ 219.417,- Gemiddelde verkoopprijs in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: € 257.145,-
€ 287.606,- Gemiddelde vraagprijs in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: € 319.842,-
187 Gemiddelde verkooptijd in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: 60
432 Gemiddeld aangeboden in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: 75.803
68 Gemiddeld aantal verkocht in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: 32.306
€ 1.783,-/m2 Gemiddelde prijs/m² in Ossenzijl Landelijk gemiddelde: € 2.236,-/m2
Terug
Recent bekeken